Diplom for svarprosent 100% ved brukerundersøkelse 2016

Med vennlig hilsen

Trine Skedsmo