Da har vi vært og sett på hvor kjøttet kommer fra.